Sounds Great 1-5 Children’s Phonics for Reading ซีดี แบบเรียน แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย

รหัสสินค้า C2S664
ประเภท Audio CD & Data CD (PDF .exe)
1 ชุด จำนวน 11 แผ่น
เหมาะสำหรับเด็ก 6-12 ขวบ

Sounds Great เป็นชุดแบบเรียน แบบฝึกหัด การอ่านออกเสียงโฟนิคส์ (Phonics) 5 ระดับ สอนจากระดับพื้นฐานอย่างเป็นระบบ ดังนี้

Level 1: Single-Letter Sounds
Level 2: Short Vowel Sounds
Level 3: Long Vowel Sounds
Level 4: Double-Letter Consonant Sounds
Level 5: Double-Letter Vowel Sounds

นอกจากพัฒนาทักษะการออกเสียงแล้ว ยังพัฒนาทักษะการเขียน และเพิ่มพูนคำศัพท์ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียนไปพร้อมกัน โดยสื่อการเรียนการสอนในชุดนี้ ประกอบด้วย

1. อีบุ๊ค Student’s Book 5 เล่ม (Level 1-5)
2. อีบุ๊ค Student’s Book Answer Key 5 เล่ม (Level 1-5)
3. อีบุ๊ค Workbook 5 เล่ม (Level 1-5)
4. อีบุ๊ค Workbook Answer Key 5 เล่ม (Level 1-5)
5. อีบุ๊ค Teacher’s Guide 1 เล่ม (Level 1-5)
6. อีบุ๊ค Flashcards 5 เล่ม (Level 1-5)
7. Audio CD ประกอบ Student’s Book Level 1-5

Additional Descriptionรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคา: 400.00 บาท

Loading Updating cart…

หลักสูตรภาษาอังกฤษประถมศึกษา Fly High Level 1-4 พร้อมสื่อการสอนประกอบ

รหัสสินค้า C2S662
ประเภท CD-ROM & Data CD (MP3 & PDF.exe)
1 ชุด จำนวน 8 แผ่น
เหมาะสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 Level สำหรับชั้นประถม บูรณาการทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน การพูด และไวยากรณ์ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยการนำเสนอการสอนที่สนุกสนาน ให้นักเรียนมีส่วนร่วม โดยใช้การ์ตูนและเรื่องราวที่มีอารมณ์ขัน ชวนให้ติดตาม

สื่อการสอนในชุดนี้ ประกอบด้วย

1. อีบุ๊ค Pupil’s Book 4 เล่ม (Level 1-4)
2. MP3 ประกอบ Pupil’s Book (Level 1-4)
3. อีบุ๊ค Activity Book 4 เล่ม (Level 1-4)
4. อีบุ๊ค Teacher’s Guide 4 เล่ม (Level 1-4)
5. CD-ROM Interactive Level 1-4
6. อีบุ๊ค Fun Grammar Level 2-4
7. อีบุ๊ค Fun Grammar Teacher’s Guide 3&4
8. MP3 ประกอบ Fun Grammar Level 2&3
9. อีบุ๊ค Phonics Worksheet & Teaching Notes Level 1&2
10. อีบุ๊ค Tests Level 1-4

Additional Descriptionรายละเอียดเพิ่มเติม

fh1_soft1

fh1_soft2

fh1_soft3

fh1_soft4

fh1_soft5

fh1_soft6

ราคา: 600.00 บาท

Loading Updating cart…

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับประถม Family and Friends – Starter to Grade 6

รหัสสินค้า C2S661
ประเภท CD MP3, CD-ROM & Data DVD (อีบุ๊คไฟล์ PDF.exe)
1 ชุด จำนวน 10 แผ่น
เหมาะสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา

Family and Friends หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับประถม 7 ระดับ พัฒนาคุณภาพทักษะภาษาอังกฤษให้มีความพิเศษเหนือกว่าทั่วไป ครอบคลุมการฝึกออกเสียง Phonics มุ่งเน้นไปสู่การพูดและเขียนได้จริง พร้อมด้วยสื่อประกอบที่มีมากกว่าหลักสูตรอื่น โดยในชุดนี้ประกอบด้วย

1. อีบุ๊ค Class Book 7 เล่ม (Starter – Grade 6)
2. อีบุ๊ค Teacher’s Book 6 เล่ม (Starter – Grade 5)
3. อีบุ๊ค Workbook 7 เล่ม (Starter – Grade 6)
4. อีบุ๊ค Workbook Answer Keys 6 เล่ม (Grade 1-6)
5. อีบุ๊ค Testing and Evaluation Books 6 เล่ม (Starter – Grade 5)
6. อีบุ๊ค Photo Copy Masters Book 6 เล่ม (Starter – Grade 5)
7. อีบุ๊คอื่น ๆ Flashcards 1&2, Alphabet Book, Family and Friends Readers
8. Class Audio MP3 Starter – Grade 6
9. Multi-ROM โปรแกรม Interactive Starter – Grade 5

ราคา: 800.00 บาท

Loading Updating cart…

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา Cambridge Young Learner English Test Starters 1-7

รหัสสินค้า C2S660
ประเภท Audio CD & Data CD (PDF.exe)
1 ชุด จำนวน 8 แผ่น
เหมาะสำหรับเด็ก 6-12 ขวบ

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเวียดนาม มีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา หนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในแต่ระดับ ซึ่งช่วยให้นักเรียนรู้จักตัวเองว่ามีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับไหน เพื่อให้เกิดการความกระตือรือร้น ในการพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นต่อไป Cambridge Young Learner English Test (มี 3 ระดับ Starters, Movers และ Flyers) ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงอายุระหว่าง 6-12 ปี ในแต่ละระดับจะประกอบด้วยแบบทดสอบ Listening, Reading and Writing และ Speaking ซึ่งแบบทดสอบวัดระดับความรู้ทั้ง 3 ระดับนี้ (Starters, Movers และ Flyers) จะเป็นก้าวแรกไปสู่การทดสอบวัดระดับความรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อ ๆ ไป เช่น KET, PET และ FCE

สำหรับ Cambridge Young Learner English Test Starters นี้ จะประกอบด้วยแบบทดสอบวัดระดับความรู้ 7 ระดับ คือ Starters 1- Starters 7 ในแต่ละระดับจะประกอบด้วย Student’s Book ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดระดับความรู้ โดยจะมีซีดีประกอบ 1 แผ่น เพื่อเปิดฟังขณะทำแบบทดสอบ และมี Answer Booklet สำหรับเฉลยคำตอบ ดังนั้นในชุดนี้จะประกอบด้วย Audio CD 7 แผ่น และอีบุ๊ค (ไฟล์ PDF .exe) Student’s Book 7 เล่ม Answer Booklet 7 เล่ม แถมฟรี Cambridge English Starters Word List Picture Book อีก 1 เล่ม

Additional Descriptionรายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างใบรับรองสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge Young Learner English Test Starters

starters-cert

ภาพนี้เป็นหนังสือแบบทดสอบ Cambridge Young Learner English Test Starters ที่วางขายในร้านหนังสือประเทศเวียดนาม

starters-book

ราคา: 600.00 บาท

Loading Updating cart…

เพลงสอนภาษาอังกฤษระดับประถม New Primary English Songs

รหัสสินค้า C2S626
ประเภท VCD (มี Subtitle)
1 ชุด จำนวน 10 แผ่น
เหมาะสำหรับเด็ก 6-12 ขวบ

หมายเหตุ คำอธิบายประกอบเป็นภาษาจีน ส่วนเพลงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ราคา: 500.00 บาท

Loading Updating cart…

โปรแกรมพจนานุกรมรูปภาพ ELI Picture Dictionary English สำหรับเด็กประถม

รหัสสินค้า C2S617
ประเภท CD-ROM Interactive พร้อมอีบุ๊ค
จำนวน 1 แผ่น
เหมาะสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา

โปรแกรม Picture Dictionary ภาพสวยสดใส เมื่อคลิกเมาส์ไปที่รูปภาพ ก็จะมีคำศัพท์แสดงขึ้นมาพร้อมกับเสียงอ่านภาษาอังกฤษของคำศัพท์นั้น ๆ ช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ ๆ พร้อมกับการออกเสียงที่ถูกต้อง เด็ก ๆ จดจำคำศัพท์ได้ง่าย ๆ ด้วยระบบการจำเป็นรูปภาพ โดยเชื่อมโยงรูปภาพกับคำศัพท์เข้าด้วยกัน

ราคา: 50.00 บาท

Loading Updating cart…

แบบเรียนพร้อมแบบฝึกหัดเข้มข้น Oxford Heroes 1-3

รหัสสินค้า C2S615
ประเภท CD-ROM, Audio CD และ Data CD (PDF .exe)
1 ชุด จำนวน 10 แผ่น (CD-ROM 3 แผ่น, Class CD 6 แผ่น, อีบุ๊ค 1 แผ่น)
สำหรับชั้นประถมปลายและมัธยมต้น

Oxford Heroes หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนมัธยมต้น มุ่งพัฒนาทั้ง 4 ทักษะแบบเร่งรัด (Fast-Paced English Course) เน้นการฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดที่เข้มข้น โดยมี Multi-ROM (CD-ROM) ที่เป็นแบบทดสอบแบบ Interactive และ Quiz Show Game เชื่อมโยงกับหนังสือเรียน (Student’s Book) พร้อม Teacher’s Book, Workbook, & Tests: Answer Key ครบชุด (ไฟล์ PDF .exe)

Additional Descriptionรายละเอียดเพิ่มเติม

oxhero1

oxhero2

oxhero3

oxhero4

oxhero5

oxhero6

oxhero7

oxhero8

ราคา: 400.00 บาท

Loading Updating cart…

หลักสูตรภาษาอังกฤษ Our Discovery Island สำหรับอนุบาล – ป.3

รหัสสินค้า C2S613
ประเภท Data CD (ไฟล์ MP3 & PDF.exe)
1 ชุด จำนวน 9 แผ่น (CD-ROM 4 แผ่น, CD MP3 4 แผ่น, อีบุ๊ค 1 แผ่น)
เหมาะสำหรับเด็ก 4-10 ขวบ

สื่อการเีรียน Our Discovery Island เป็นอีกหนึ่งชุดหลักของหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำนักพิมพ์ Pearson ในระดับ Starter – Level 3 เน้นการพัฒนาอารมณ์ และทักษะทางสังคมของผู้เรียน รวมถึงองค์ความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน แบบเรียนและสื่อประกอบการเรียน (CD-ROM) ที่สร้างความสุข ความสนุก กระตุ้นให้เด็กคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาต่าง ๆ

Additional Descriptionรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

Level Starter: CD-ROM Software, CD Class, Pupil’s Book, Teacher’s Book

Level 1: CD-ROM Software, CD Class, Pupil’s Book, Teacher’s Book

Level 2: CD-ROM Software, CD Class, Pupil’s Book, Teacher’s Book

Level 3: CD-ROM Software, CD Class, Pupil’s Book, Teacher’s Book

odi1

odi2

odi3

odi4

odi6

odi5

ราคา: 350.00 บาท

Loading Updating cart…

พัฒนาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ Tiny Talk 1-3 & Songbook สำหรับเด็กอนุบาล

รหัสสินค้า C2S612
ประเภท Data CD (ไฟล์ MP3 & PDF.exe)
1 ชุด จำนวน 4 แผ่น
เหมาะสำหรับเด็ก 3-6 ขวบ

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กวัย 3-6 ขวบ ของสำนักพิมพ์ Oxford สำหรับพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ จัดแบ่งหลักสูตรเป็น 3 ระดับ โครงสร้างบทเรียนง่ายไม่ซับซ้อน มุ่งเน้นสร้างพื้นฐานให้กับเด็ก โดยธีมของบทเรียนจะสอดคล้องกับความสนใจของเด็กในวัยนี้ ใช้สถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่เด็กคุ้นเคย คำศัพท์ แบบฝึกหัดง่าย ๆ รวมถึงเพลงสนุก ๆ มาเป็นองค์ประกอบในการเรียน

ในชุดสื่อการสอนประกอบด้วย ไฟล์ MP3 ครบชุด Tiny Talk 1A 1B 2A 2B 3A 3B และ Songbook 1&2 สำหรับอีบุ๊ค Tiny Talk 1 มี Student Book, Workbook & Teacher’s Book ส่วน Tiny talk 2&3 มี Student Book, Teacher’s Book พร้อมกับอีบุ๊คของ Songbook และ ABC Workbook

ราคา: 180.00 บาท

Loading Updating cart…

เก่งศัพท์กับสุดยอดโปรแกรม Primary i-Dictionary 1-3

รหัสสินค้า C2S611
ประเภท CD-ROM & DVD-ROM Interactive
1 ชุด จำนวน 3 แผ่น
เหมาะสำหรับเด็ก 4-12 ขวบ

สุดยอดโปรแกรมคำศัพท์ Cambridge Primary i-Dictionary เป็นสื่อประกอบหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก Cambridge Young Learn English (YLE) มี 3 ระดับ คือ Starters, Movers, & Flyers สามารถใช้เสริมไปกับหนังสือเรียนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรได้เป็นอย่างดี มีให้เลือกว่าจะ Install แบบ British English หรือ American English ตามความต้องการ การเรียนรู้คำศัพท์จะเป็นเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลิน ง่ายต่อการจำ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากในส่วนของเพลง การ์ตูนที่มีเรื่องราวสนุกสนาน และเกมคำศัพท์เพื่อทดสอบว่านักเรียนรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันมากน้อยแค่ไหน มีหมวดคำศัพท์ให้เลือกเรียนรู้ครอบคลุมตามเนื้อหาในหลักสูตร และเป็นสื่อคุณภาพที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับคุณครูและผู้ปกครอง นำไปใช้เป็นสื่อในการเพิ่มพูนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้กับเด็ก ๆ

ราคา: 180.00 บาท

Loading Updating cart…
LoadingUpdating…