ไปค้นของเก่าเก็บ เจอเพลงสอนภาษาอังกฤษน่ารักๆ เลยเอามาฝากกันครับ เป็นแฟลชอนิเมชั่น มีอยู่หลายเพลงทีเดียวครับ แต่จะทยอยนำมาลงนะครับ ที่ไม่ลงหลายๆ เพลงพร้อมกัน ก็เพราะเวลาเปิดเว็บเพจหน้านี้ขึ้นมาแต่ละเพลงจะเล่นพร้อมกันครับ ทำให้ฟังไม่รู้เรื่อง ต้องรอให้จบแต่ละเพลงก่อนแล้วค่อยเปิดใหม่ทีละเพลงครับ แต่มีปุ่มให้คลิกเปิดเพลง ตรงรูปหนู รูปไก่ และรูปกบ แต่ไม่มีปุ่มหยุดเล่นเพลงนะครับ

ที่เรียกว่าเป็นเพลงสอนภาษาอังกฤษ ก็เพราะเนื้อเพลงนั้นสอนความรู้ภาษาอังกฤษครับ ต่างจากการเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง อย่างที่เรามักเรียกกันเวลานำเพลงภาษาอังกฤษมาประกอบการเรียนการสอนครับ เชื่อว่าถ้าเปิดสื่อชุดนี้ให้เด็กดู นอกจากเด็กๆ จะได้รับความสนุกสนานจากเพลงเพราะๆ แล้ว ยังได้รับความรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมกันด้วย ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์หรือประโยคง่ายๆ ที่สามารถนำไปใช้พูดได้ในชีวิตประจำวันครับ