คุณพ่อคุณแม่และเด็กๆ คงพอจะรู้จักนิทานเรื่องลูกหมูสามตัว (Three Little Pigs) กันมาบ้างในหลายๆ รูปแบบ ซึ่งมีมากมายจนกระทั่งนับรวมไม่ถูกว่านิทานเรื่องนี้ถูกเสนอไปสู่เด็กๆ ในแบบใดบ้างกี่ครั้งกี่หน มีทั้งที่น่าประทับใจและไม่ค่อยน่าประทับใจ ผมไม่ได้จะมาเล่านิทานเรื่องนี้อีกครั้ง แต่จะมาแนะนำ Three Little Pigs ในอีกหนึ่งรูปแบบ คือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ต่อยอดโดยอาศัยตัวละครและเค้าโครงจากนิทานเรื่องนี้ มาผสมผสานสร้างสรรค์เป็นสื่อสำหรับใช้สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ ครับ Three Little Pigs ฉบับนี้จัดทำเพื่อสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ ชาวจีน จึงมีคำบรรยายประกอบทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีทั้งหมด 40 กว่าตอน ผมจะทยอยนำลงให้ครบทั้งหมด เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้ประโยชน์จากสื่อชุดนี้ไม่มากก็น้อยครับ มาเริ่มกันเลยครับกับบทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆ ครับ